94.5 Houston KLDE KTBZ KARO KLEF
107.5 Houston Lake Jackson KLDE