610 WIOD
790 Miami WFUN
710 Miami WGBS
Y100 100.7 WHYI Miami
Airchexx Where Classic Radio Lives
94.9 Miami WINZ I95
100.7 Miami WHYI Y-100
560 Miami WQAM Rick Shaw
100.7 Miami Ft. Lauderdale, South Florida, Y100, WHYI, CHR, Jade Alexander, Kenny Walker, 1990s, 1996
100.7 Miami Ft. Lauderdale, South Florida, Y100, WHYI, CHR, Jade Alexander, Kenny Walker, 1990s, 1996
103.5 Ft. Lauderdale Miami WSHE