1400 Stamford WSTC
1330 Tucson KHYT K-HIT
98.1 San Francisco WBGG